TOPlist
Městečko Brtnice leží v údolí říčky Brtničky na komunikaci Jihlava - Třebíč. Je obklopeno hlubokými lesy a romantickými stráněmi.

První doložená písemná zmínka o Brtnici pochází z roku 1234.

K významným architektonickým památkám městečka patří Brtnický zámek, přestavěný z původního gotického hradu koncem 16. století. Později byl několikrát upravován a přestavován. Bližší informace o prohlídkové trase, cenách vstupného a časech prohlídek naleznete na webových stránkách zámku.

Kolem náměstí se dochovala řada renesančních a barokních domů, na nichž lze vysledovat vývoj stavitelství a jeho zdobných prvků od počátku 17. století až do nástupu empíru. Nejvýraznější průčelí má radnice, postavená koncem 16. století. Další významnou stavbou je farní kostel sv. Jakuba Většího, zámecký kostel se secesním oltářem a Pavlánský klášter (dnes obytný dům). Na náměstí stojí rodný dům Josefa Hoffmana, dnes muzeum.

Přes Brtnici a jejím okolí vedou čtyři značené turistické stezky a dvě cyklotrasy. Jedna z turistických tras vede i na hrad Rokštejn. Pěkné výhledy na město a lesnatou krajinu poskytují kopce Strážka, Malín a Brtnický vrch. V zimě je tady pro lyžaře a snowboardisty otevřený lyžařský vlek se sjezdovkou.

Zámek Brtnice - stránky věnované zámku, kontakt na průvodce: Petr Veselý, petr.vesely@zamek-brtnice.eu,
Facebook: www.facebook.com/#!/zamek.brtnice.ops
, Web:

Informační centrum Brtnice - náměstí Svobody 74 (Dům Valdštejnů), 588 32 Brtnice, tel.: 567 571 722, e-mail: infocentrum@brtnice.cz

Muzeum a rodný dům Josefa Hoffmanna - dům patřil více než dvě stě let patricijské rodině Hoffmannů, majitelů továrny na kartouny a místních starostů. Je rodným domem architekta Josefa Hoffmanna (1870 - 1956), světově proslulé vůdčí osobnosti vídeňské secese a tvůrce moderního designu. V budově je expozice Josef Hoffmann. Otevřeno celoročně.

Lyžařský vlek Brtnice - severní svah, délka vleku 356 m, délka tratě 360 m, umělé osvětlení, parkoviště, bufet.

Hrad Rokštejn - první zmínky pochází z roku 1289. Na přelomu 14. a 15. století byl odkoupen Valdštejny a za husitských válek byl poškozen a již neobnoven. Do dnešní doby se dochovaly zbytky čtyřhranné hradební věže, hradního ochozu a hlavních zdí.

Virtuální prohlídky serveru
Brtnice - Náměstí Svobody
Brtnice - Rodný dům Josefa Hoffmanna